Om oss

Bilder:: Tom Lium

VÅRT LAG


Spåtindtoppen AS har Tom Lium, Terje Rune Lien, Lisbet Baklid og Tor Arne Pedersen med på laget så langt.


Vi har omfattende bakgrunn fra eiendom, bygg og anlegg samt ansvarsfulle lederstillinger fra industriell sektor.


Vår samlede kompetanse er komplementær industriell og operativ og i stand til å håndtere komplekse prosjekter.


Vi samarbeider med anerkjente leverandører og entreprenører for å gi deg den beste løsning og kvalititet.Spåtindtoppen er et norsk selskap som utvikler hyttefelt, bygger og selger fritidsboliger.

 

Spåtindtoppen samarbeider med lokale og dyktige entreprenører, med fagkunnskap og lang erfaring fra anleggsarbeid og hyttebygging i området. 


Spåtindtoppen samarbeider med Storengen BA-Consult AS i Etnedal, et ledende konsulentselskap som yter tjenester innen arkitektur, byggingeniør og rådgivning, oppmåling og planarbeid.


Spåtindtoppen er ikke bundet til samarbeid med noen bestemte hytteleverandører og du kan derfor velge hvilken som helst hytteleverandør. Dette gir deg frihet til å velge akkurat den hytta du vil ha.


Spåtindtoppen samarbeider med Kistefos Møbler as som har produksjon og visning på Dokka. Kistefos har spesialisert seg på utvikling, design og produksjon av kjøkken, møbler og innredning til norske hus og hytter. Innredninger fra Kistefos kjennetegnes med aktiv bruk av hel tre og mye håndarbeid.

 

Spåtindtoppen søker flere hyttefelt og tomter og er interessert i utbyggingsavtaler med grunneiere. Vi kan tilby et profesjonelt apparat som gjennom våre samarbeidspartnere og arkitekter, og kan tilby funksjonelle og smarte løsninger tilpasset fremtidens behov.


TOM LIUM, DAGLIG LEDER

Tom kommer fra Torpa. Han har MBA, teknisk- og ledelsesutdanning, og har omfattende erfaring  fra byggherre-funksjonen som arbeidende styreleder innen eiendom samt utførende anleggsprosjekter. Dette i tillegg til politisk erfaring fra bl.annet  plan – og reguleringssaker samt byggesaker.


TERJE RUNE LIEN, PROSJEKTLEDER

Terje er fra Torpa, og begynte sitt yrkesliv i farens mekaniske verksted. 

Han utdannet seg som tekniker innen bygg og anlegg, og har tilleggsutdanning fra Ingeniørhøyskole.

Terje har mange års erfaring innen bygg og anlegg fra kommunal og statlig sektor, og har vært avdelingsingeniør innen vann, avløp og renovasjon i begge Land-kommunene. Terje prosjekterer og sørger for kvalitet med trygg og sikker leveranse.

 

TOR ARNE PEDERSEN, STYRELEDER

Tor Arne kommer fra Vardø, og er utdannet ingeniør og siv.øk. Erfaring fra byggevarehandel og hytte- og boligleveranser. Han har ledet omfattende utbygginger av vann- og vindkraft nasjonalt og internasjonalt med omfattende plan- og prosessforhold, finansiering, kontakt med myndigheter, grunneiere, interessenter mv.